LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2017 – 2018 BAHAR YARIYILI ERKEN KAYIT BAŞLAMIŞTIR.

T.C

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERi ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

2017 – 2018 BAHAR YARIYILI ERKEN KAYIT İLANI

 

A.     FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

 

1.   DOKTORA PROGRAMLARI

·           İnşaat Mühendisliği         

2.  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

·           İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz)

·         İnşaat Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

·         Mekatronik Mühendisliği (Tezli )

·         Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)

 

*  Mühendislik Programları 05 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

**İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 20 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

***Yüksek Lisans Programları İstanbul Avrupa yakası yerleşkesinde yürütülmektedir.

 

B.     LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ

 

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. (2013 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

 

Erken Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) Yüksek Lisans için 20 Ekim 2017 – 29 Aralık Eylül 2017, diğer bölümler için ise   01 Kasım 2017 – 10 Şubat 2018 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri Bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

C.     BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

 

1.    DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alınması gereklidir. (2013 ilkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlarda (bütünleşik doktora programı için) ise 80 standart puana sahip olmaları istenir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 üzeri puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora müracaatları için 06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, doktora programına kayıt olmak için Enstitü Müdürlüğüne doğrudan müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

2.    YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Fen Bilimleri Enstitüsünde sayısal puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

 

D.     KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.   Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)

2.   Doktora için yüksek lisans diploması, (Bütünleşik Doktora için aranmaz). (Aslı)

3.   Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

4.   Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

5.   Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

6.   İkametgâh Belgesi,

7.   Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

8.   Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”)

9.   Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

10.   Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

11.   Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

      

*ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

 

E. LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ VE  UYGULANAN İNDİRİMLER

Programın Adı

Durumu

2017-2018 Bahar

Dönemi Ücretleri

Mekatronik Mühendisliği YL

Tezli

18.000

Elektrik-Elektronik Mühendisliği YL

Tezli

18.000

İnşaat Mühendisliği YL

Tezli

18.000

Tezsiz

14.000

İnşaat Mühendisliği Doktora

Tezli

26.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Yüksek Lisans programları için

·         ALES 80 puan ve üzeri % 30 

·         İGÜ Ön Lisans mezunu % 20

·         İGÜ Lisans mezunu % 50

·         İGÜ Ön Lisans + Lisans mezunu % 50

·         İGÜ Personeli (tam zamanlı) % 50

·         İGÜ Personel eşi ve çocuğu % 30

 

2.    Doktora Programları için;

·         ALES 80 – 89 puan arası % 25

·         ALES 89 – 100 puan arası % 30

·         Kamu personeli  % 10

·         İGÜ Lisans mezunu % 25

·         İGÜ Yüksek Lisans mezunu % 20

·         İGÜ Lisans + Yüksek Lisans mezunu % 35

·         İGÜ Personeli (tam zamanlı) % 40

·         İGÜ Personel eşi ve çocuğu % 25

 

Erken Kayıt İndirim Oranları (2017-2018 Bahar Yarıyılı ):

  

 

 

Durumu

 

20 EKİM -30 KASIM

 

01-31 ARALIK

 

01-31 OCAK

 

01-10 ŞUBAT

Tezli

% 40

% 35

% 30

% 25

Tezsiz

% 40

% 35

% 30

% 25

Doktora/Bütünleşik Doktora

% 40

% 35

% 30

% 25

       

 

 

Programın Adı

Durumu

2017-2018 Bahar

Dönemi Ücretleri

İş Sağlığı ve Güvenliği YL

Tezsiz

12.000

     

 

 

 

 

 

 

  1.    İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programları için

·         İGÜ Lisans mezunu % 50

·         İGÜ Ön Lisans + Lisans mezunu % 50

·         İGÜ Personeli (tam zamanlı) % 50    

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN Erken Kayıt İndirim Oranları (2017-2018 Bahar Yarıyılı ):

 

Durumu

 

20 Ekim -

31 Ekim 

 

   01 Kasım-

  30 Kasım 

 

01 Aralık-

 29 Aralık

 

 

İŞ SAĞLIĞI

VE GÜVENLİĞİ

(Tezsiz)

%47

%45

%40

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*İndirim oranlarına fbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir. Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

NOT:

·         Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 2 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır.

·         ALES istenilmeyen Tezsiz lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadır. 

·    Yukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  

·          Yüksek Lisans özel öğrenci ders başı ücreti 1.500 tl’dir.

·          Yüksek lisansta tez uzatma ücreti 1.000 tl, proje uzatma ücreti 750 tl’dir.

·          Tezli/Tezsiz programlar arası geçiş ücreti 5.000 tl’dir.

·         Yüksek lisansta ders uzatılması durumunda ders sayısına göre dönem başı ücret alınır. Bu ücret 1 yarıyıl ücretinden fazla olamaz.

·          Kayıt dondurmada dönem ücretinin % 25 i ödenir. (örn; tezsiz programda eğitim süresi 2 dönemdir. 8.000 tl ye kayıt olan birinin dönem ücreti 4.000 tl ye gelir. Bu ücretin % 25 i yani 1000 tl kayıt dondurma ücretidir.)

·          Kayıt sildirmede okumuş olduğu dönem ücreti kesilir .

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  AKADEMİK TAKVİM İÇİN fbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Cihangir mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1

Avcılar-İSTANBUL

Telefon: 0 212 422 70 00 / 797

E-Posta: fbe@gelisim.edu.tr

http://www.gelisim.edu.tr