Hakkımızda

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan Lisans üsütü eğitimin amacı, sahip olunan mesleğe ait entellektüel derinliği arttırmak alanında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek, bunun için gerekli olan liderlik ve iletişim gibi yetenekleri oluşturmaktır. 

bu bağlamda  üniversitemizde, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde 2013-14 öğretim yılından itibaren başlamak üzere Lisan üstü öğretimine başlanmıştır.  Bu lisans üstü eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarınıa içermektedir ve üniverstemiz bünyesinde kurulan Fen Bilimleri Enstitüsünce yürütülmektedir.  Fen Bilimleri Enstitüsü, disiplinler arası iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak lisans üstü programlarını açılmasını ve bu programlara bağlı olarak bilimsel araştırmaların gerçekleştilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

İstanbul Gelişim Üniverstesi Fen Bilimleri enstitüsü bünyesinde;

        - İnşaat Mühendisiliği  

        - Mekatronik Mühendisliği

        - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans,

       - İnşaat Mühendisliği

       - İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezsiz Yüksek Lisans ve

       - İnşaat Mühendisliği

Doktora programlarında eğitim ve öğretim yapılmaktadır.