BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKALAR:

  • Başvuru ve özgeçmiş formları (web sayfamızdan temin edilebilir),
  • Lisans diploması (aslı veya onaylı sureti) , diploma yok ise Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya onaylı sureti),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5cm – 6cm),
  • Yurtdışından mezun olanlar için YÖK denklik belgesi (aslı),
  • Not dökümü (transkript) (aslı veya onaylı sureti),
  • Askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti),
  • Kurum indiriminden yararlanmak üzere çalıştığınız kurumdan alınan belge,
  • Adaylar başvuru değerlendirmesinin ardından Mülakat Sınavına alınacaklardır.

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi(Aslı)

b. Doktora için yüksek lisans diploması, (lisansla gelenler hariç). (Aslı)

c. Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

d. Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

e. Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı).

f. Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

g. Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm” ).

h. Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

i. Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

j. Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

EVRAK TESLİM FORMU

KAYIT FORMU

ÖZGEÇMİŞ

k. ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).