BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BAŞVURU KOŞULLARI

a. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. (2013 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

b. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alması gereklidir. (2013 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlarda (bütünleşik doktora programı için) ise 80 standart puana sahip olmaları istenir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 üzeri puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora müracaatları için 06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, doktora programına kayıt olmak için Enstitü Müdürlüğüne doğrudan müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi(Aslı)

b. Doktora için yüksek lisans diploması, (lisansla gelenler hariç). (Aslı)

c. Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

d. Askerlik Durum Belgesi, (Aslı) (Askerliğini yapmış olanlar için e-devletten alınan belge kabul edilmektedir. Askerliğini yapmamış olan öğrenci adaylarının askerlik şubelerinden son 6 ay içinde alınmış durum belgesi getirmeleri gerekir.)(Askerliğini yapmış olanlar için e-devletten alınan belge kabul edilmektedir. Askerliğini yapmamış olan öğrenci adaylarının askerlik şubelerinden son 6 ay içinde alınmış durum belgesi getirmeleri gerekir.)

e. Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı).

f. Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

g. Fotoğraf, (4 adet vesikalık).

h. ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

i. YDS Belgesi(Doktora programına asıl öğrenci olarak kabul edilen adaylardan aranır).

j. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir)

k. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler

  1. Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavlarından C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir.
  2. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)
  3. Lisans Diploma ve Transkript belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
  4.  Pasaport
  5.  İkamet Tezkeresi
  6.  Fotoğraf ( 4 adet vesikalık)

l. Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

EVRAK TESLİM FORMU

KAYIT FORMU

ÖZGEÇMİŞ