Öğrenci için gerekli dilekçe ve formlar.

 

 • Tezli / Tezsiz programlar arası geçiş başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 • Yüksek Lisans Tez konu değişikliği dilekçesi için tıklayınız.

 • Sınav notunuza itiraz dilekçesi için tıklayınız.

 • Özel öğrenci ders alma dilekçesi için tıklayınız.

 • Mazeret sınavına başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 • Kayıt sildirme başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 • Kayıt dondurma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 • Ders ekleme / bırakma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 • Tez / Proje Danışmanı değişikliği başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 • Yüksek Lisans Tez öneri başvuru formu için tıklayınız.

 • Yüksek Lisans Tez Danışmanı onay formunu indirmek için tıklayınız.

 • Yüksek Lisans Doktora Tez/Proje Şablonu için tıklayınız. (15.01.2016)

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi yazım şablonu için tıklayınız.

 • Yüksek Lisans Bitirme Projesi Öneri Formu indirmek için tıklayınız