Başvuru Şartları

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN
BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

1. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 (Ön kayıt için evrakların fotokopisi, kesin kayıt için ise aslı veya noter onaylı sureti zorunludur.)
1.1. Yüksek lisans kayıtlarında Lisans Diploması veya Lisans Mezuniyet Belgesi.
1.2. Doktora için yüksek lisans diploması (lisansla gelenler hariç).
1.3. Transkript (Not Dökümü).
1.4. Askerlik Durum Belgesi.
1.5. Nüfus Cüzdan fotokopisi ( T.C. Kimlik Numarası yazılı).
1.6. Ödeme yapıldığına dair belge.
1.7. Resim ( 4 adet vesikalık  “4,5cm x 6cm” ).
1.8. Görev Belgesi (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı).

 

Adres : E.5 Yan yol No:259 Avcılar-İSTANBUL
TEL: (0) 212 422 06 70 Dahili: 156 - 163
MAİL: fbe@gelisim.edu.tr, http//: www.gelisim.edu.tr