Mekatronik Mühensiliği Yüksek Lisans Programı, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıtları

Programın Amacı

Hızlı teknolojik gelişmeler, çok disiplinli bir mühendislik dalı olarak Mekatronik Mühendisliğine olan ihtiyacı artırmış, endüstrinin ihtiyaçlarına çözüm bulabilen, elektrik-elektronik, bilgisayar ve makine alanları hakkında bilgi birikimine sahip, robot teknolojileri konusunda kendini geliştirmiş Mekatronik Mühendislerine yeni iş olanakları ortaya çıkmıştır. Özellikle telekomünikasyon, sinyal işleme, yarı iletken ve nanoteknoloji alanlarında yaşanan teknolojik ilerlemeler toplumun ihtiyacı olan alanların her kesimine yansımıştır.

Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programının temel amacı öğrencilerin, lisans eğitimi sırasında almış oldukları bilgileri derinleştirmek, ilgi duydukları alanlara göre daha ayrıntılı bilgiler vermek ve bu konularda yeterlilik kazandırmaktır. Buna ek olarak öğrencileri bilimsel yeterliliklerine göre doktoraya hazırlamak ve bilim adamı yetiştirmek için temel oluşturmaktır

Programın Kapsamı

Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programında en az 7 ders (toplam 21 kredi) ve yüksek lisans semineri ile bitirme tezi alınması ve başarılması zorunludur. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin ve yüksek lisans semineri ile yüksek lisans bitirme tezi çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir.

Kimler Başvurabilir

Programa Mekatronik, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendislikleri ve teknik programlardan gelen öğrencilere herhangi bir hazırlık uygulanmayacaktır. Diğer öğrencilere ise geldikleri orijine göre bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde, sanayide otomasyona yönelik mekanik / elektromekanik tasarım ve üretimde veya akademik kurumlarda öncelikli iş bulabilme ayrıcalığına sahiptir.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. 

Program İndirimleri

·         ALES 70 puan ve üzeri: %30

·         Kamu çalışanı (Meslek kuruluşları): %40

·         İGÜ Önlisans mezunları

(Lisans eğitimini başka üniversitede tamamlamış olanlar): %20

·         İGÜ Lisans mezunları: %35

·         İGÜ Personeli (Tam zamanlı):%50

·         İGÜ personel eşi veya çocuğu:%35

Not: Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora programı için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. Yukarıdaki indirimlerden sadece birinden faydalanılabilir.

İletişim

Telefon: 0 212 422 06 70 / 128-156-163

Web: http://fbe.gelisim.edu.tr/

E-Mail: fbe@gelisim.edu.tr