İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS 2017 – 2018 GÜZ DÖNEMİ ERKEN KAYIT BAŞLAMIŞTIR.

T.C

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERi ENSTİTÜSÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZSİZ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

2017 – 2018 GÜZ DÖNEMİ ERKEN KAYIT İLANI

 

 

**İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 20 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

***Yüksek Lisans Programları İstanbul Avrupa yakası yerleşkesinde yürütülmektedir.

 

B.     LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ

 

2016-2017 GÜZ Dönemi Erken Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların 15 Mayıs 2017 – 08 Eylül 2017 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri Bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

C.     BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

 

1.    DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alınması gereklidir. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Bütünleşik doktora için başvuracak adayların ALES’ ten 80 standart puana sahip olmaları istenir. Ayrıca lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

06 Şubat 2015 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora programlarına müracaat edebilirler.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik ve/veya tanınırlık belgesi istenir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi aranmaz. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Fen Bilimler Enstitüsünde sayısal puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

 

2.    YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Fen Bilimleri Enstitüsünde sayısal puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir.

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

 

D.     KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.   Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)

2.   Doktora için yüksek lisans diploması, (Bütünleşik Doktora için aranmaz). (Aslı)

3.   Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

4.   Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

5.   Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

6.   İkametgâh Belgesi,

7.   Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

8.   Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”)

9.   Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

10.   Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

11.   Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

      

*ALES Belgesi: (Sadece Tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

 

E. LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ VE  UYGULANAN İNDİRİMLER

Programın Adı

Durumu

2017-2018 Güz

Dönemi Ücretleri

İş Sağlığı ve Güvenliği YL

Tezsiz

12.000

     

 

 

 

 

 

 

  1.    İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programları için

·         İGÜ Lisans mezunu % 50

·         İGÜ Ön Lisans + Lisans mezunu % 50

·         İGÜ Personeli (tam zamanlı) % 50    

 

Erken Kayıt İndirim Oranları (2017-2018 Güz Yarıyılı ):

 

Durumu

 

15Mayıs-30Temmuz 

 

   01 Ağustos-            08 eylül 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI

VE GÜVENLİĞİ

 

 

 

 

(Tezsiz)

% 47

% 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İndirim oranlarına fbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir. Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Programda örgün dersler kayıt sırasındaki tercihe göre Cuma-Cumartesi-Pazar günleri yapılmaktadır.

Program toplam kredisinin %30’u kadar ders, Uzaktan Eğitim Sistemi ile verilmekte olup program dönemsel olarak ilan edilmektedir.

 

NOT:

·         Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 2 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır.

·         ALES istenilmeyen Tezsiz lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadır. 

·    Yukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  

·          Yüksek Lisans özel öğrenci ders başı ücreti 1.500 tl’dir.

·          Yüksek lisansta tez uzatma ücreti 1.000 tl, proje uzatma ücreti 750 tl’dir.

·          Tezli/Tezsiz programlar arası geçiş ücreti 5.000 tl’dir.

·         Yüksek lisansta ders uzatılması durumunda ders sayısına göre dönem başı ücret alınır. Bu ücret 1 yarıyıl ücretinden fazla olamaz.

·          Kayıt dondurmada dönem ücretinin % 25 i ödenir. (örn; tezsiz programda eğitim süresi 2 dönemdir. 8.000 tl ye kayıt olan birinin dönem ücreti 4.000 tl ye gelir. Bu ücretin % 25 i yani 1000 tl kayıt dondurma ücretidir.)

·          Kayıt sildirmede okumuş olduğu dönem ücreti kesilir .

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AKADEMİK TAKVİM İÇİN  TIKLAYINIZ.