Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü 2019 – 2020 Güz Yarıyılı Erken Kayıt Başlamıştır

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü 2019 – 2020 Güz Yarıyılı Erken Kayıt Başlamıştır

09.07.2019 Sal 04:07

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü 2019 – 2020 Güz Yarıyılı Erken Kayıt Başlamıştır

Fen Bilimleri Lisansüstü Erken Kayıt

T.C

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

2019 – 2020 GÜZ YARIYILI ERKEN KAYIT İLANI

 

A.     FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

 

1.   DOKTORA PROGRAMLARI

  •  İnşaat Mühendisliği         

2.  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

  • İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli/Tezsiz)
  • İnşaat Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)
  • Mekatronik Mühendisliği (Tezli )
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) (Türkçe)
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli) (İngilizce)
  • Mühendislik  Yönetimi (Tezli/Tezsiz)

 

*  Mühendislik Programları 05 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

**İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 20 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

***Yüksek Lisans Programları İstanbul Avrupa yakası yerleşkesinde yürütülmektedir.

 

B.     LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ

 

Erken Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) Yüksek Lisans için  01 Mayız 2019 – 20 Temmuz 2019, diğer bölümler için ise   01 Temmuz 2019 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri Bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

C.     BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

 

1.    DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alınması gereklidir. (ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır).

Bütünleşik doktora için başvuracak adayların ALES’ ten 80 standart puana sahip olmaları istenir. Ayrıca lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

06 Şubat 2014 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora programlarına müracaat edebilirler.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik ve/veya tanınırlık belgesi istenir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi aranmaz. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Fen Bilimler Enstitüsünde sayısal puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır).

 

2.    YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Fen Bilimleri Enstitüsünde sayısal puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

 

D.     KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.   Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)

2.   Doktora için yüksek lisans diploması, (Bütünleşik Doktora için aranmaz). (Aslı)

3.   Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

4.   Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

5.   Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

6.   İkametgâh Belgesi,

7.   Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

8.   Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”)

9.   Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

10.   Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

11.   Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

      

*ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

 

E. LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ VE  UYGULANAN İNDİRİMLER


2019-2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEKLİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ 
Programın Adı Tezli/Tezsiz Program Ücretleri
İnşaat Mühendisliği Tezli 20000
Tezsiz 15000
Mühendislik Yönetimi Tezli 20000
Tezsiz 15000
Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli (İngilizce) 25000
Tezli (Türkçe) 20000
Tezsiz (Türkçe) 15000
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli 20000
Tezsiz 13000
Mekatronik Mühendisliği Tezli 20000
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ 
Programın Adı Program Ücretleri
İnşaat Mühendisliği Doktora 30,000
İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora 40,000
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI İÇİN DİĞER ÜCRETLER
Konu Yüksek Lisans Doktora
Özel öğrenci (Ders başı) 1500 2500
Tez uzatma ücreti. 1200 1500
Proje uzatma ücreti 900 *
Bilimsel hazırlık ders başı ücreti 300 500
Programlar arası geçiş ücreti Tezli/Tezsiz Farkı *
Dönem uzatılması durumunda ders başı ücret 900 1200
Kayıt dondurma ücreti %25 Dönem ücreti %25 Dönem ücreti
                                                                                  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ                                                                                                                                                                                  KURUMDIŞI                                                                                                                                                                                      2019-2020 GÜZ YARIYILI                                                                                                                                       ERKEN KAYIT ÜCRETİ İNDİRİM ORANLARI (BURS)
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans
Program 01-31 Nisan 2020
Yüksek Lisans /Tezsiz 52%
Program 01-30 Mayıs 2018
Yüksek Lisans /Tezsiz 52%
Program 01-30 Haziran 2019
Yüksek Lisans /Tezsiz 52%
Program 01-20 Temmuz 2019
Yüksek Lisans /Tezsiz 50%
 
Diğer Lisansüstü Programlar 
Program 01 - 31 Temmuz 2019
Yüksek Lisans /Tezsiz 40%
Yüksek Lisans /Tezli 30%
Doktora/Bütünleşik Doktora 20%
Program 01-31 Ağustos 2019
Yüksek Lisans /Tezli 35%
Yüksek Lisans /Tezsiz 25%
Doktora/Bütünleşik Doktora 15%
Program 01-27 Eylül 2019
Yüksek Lisans /Tezli 30%
Yüksek Lisans /Tezsiz 20%
Doktora/Bütünleşik Doktora 20%

NOT: Erken kayıt ücreti indirimlerinde yüksek olan indirim oranı uygulanır.

*İndirim oranlarına fbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli/Tezsiz programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir.
Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

NOT:    Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 2 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. ALES istenilmeyen lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadırYukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  
Bununla birlikte,    İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 59. Maddesi 4. bendine göre,

MADDE 59 -  (4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi sonuna kadar kaydını sildiren öğrencilere kayıt ücreti iade edilir. Bu sürenin dışında kayıt sildiren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara ait ücret iade edilmez


İstanbul Gelişim Üniversitesi

Cihangir mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1

Avcılar-İSTANBUL

Telefon: 0 212 422 70 00 

E-Posta: fbe@gelisim.edu.tr

https://www.gelisim.edu.tr

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01