İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz) 2019 – 2020 I. Dönemi Erken Kayıt Başlamıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz) 2019 – 2020 I. Dönemi Erken Kayıt Başlamıştır

10.05.2019 Cum 10:50

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz) 2019 – 2020 I. Dönemi Erken Kayıt Başlamıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Erken Kayıtları Başlamıştır.

 

   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Yarıyılı kayıtları 02 Mayıs - 20 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Programın Amacı
6331 sayılı İSG kanunuyla birlikte, tüm işletmelere iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle, ülkemizde yetişmiş eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak bilimsel temele dayalı bir eğitimden geçmiş iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirmek amacı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz) programı açılmıştır.
Programın amacı, ülkemizde oluşmaya başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine ve kültürüne katkı sağlamaktır. Bu amaçla, bilimsel yöntemler ışığında eğitilmiş İş Sağılığı ve Güvenliği alanında uzman eleman ve akademik personel yetiştirmektir.
Programın Kapsamı
Tezsiz Yüksek Lisans Programında en az 10 ders (toplam 30 kredi) ve dönem projesinin alınması ve en az iki yarıyıl en çok üç yarıyılda başarılması zorunludur. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin ve dönem projesi çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir.

Kimler Başvurabilir
• Mühendislik Fakülteleri Mezunları
• Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları
• Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları
• Lisans mezunu olup aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı okuyacak olanlar ve mezun olanlar 

İstihdam Olanakları
İş Sağlığı ve Güvenliği  yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 8/(1)-b-2 maddesine göre B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan  başvurma hakkı kazanmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlere büyük bir iş imkanı ve zaman kazanımı sağlamaktadır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

 

D.     KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.   Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)

2.   Doktora için yüksek lisans diploması, (Bütünleşik Doktora için aranmaz). (Aslı)

3.   Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

4.   Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

5.   Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

6.   İkametgâh Belgesi,

7.   Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

8.   Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”)

9.   Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

10.   Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

 

      

*ALES Belgesi: (Sadece Tezli Programlar için istenmektedir, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

 

E. LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ VE  UYGULANAN İNDİRİMLER
 

2019-2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEKLİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ 
Programın Adı Tezli/Tezsiz Program Ücretleri
İş Sağlığı ve Güvenliği  Tezsiz 13.000
 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI İÇİN DİĞER ÜCRETLER
Konu Yüksek Lisans Doktora
Özel öğrenci (Ders başı) 1500 2500
Tez uzatma ücreti. 1200 1500
Proje uzatma ücreti 900 *
Bilimsel hazırlık ders başı ücreti  300 500
Programlar arası geçiş ücreti  Tezli/Tezsiz Farkı *
Dönem uzatılması durumunda ders başı ücret 900 1200
Kayıt dondurma ücreti %25 Dönem ücreti  %25 Dönem ücreti 
     
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
ERKEN KAYIT ÜCRETİ İNDİRİM ORANLARI (BURS)
Tarih 01-30 Haziran 2019
İndirim Oranı 52%
Tarih 01-20 Temmuz 2019
İndirim Oranı 50%
 
 
NOT: Erken kayıt ücreti indirimlerinde yüksek olan indirim oranı uygulanır.

 

*İndirim oranlarına fbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir. Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

NOT:    Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 2 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. ALES istenilmeyen lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadırYukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  
Bununla birlikte,    İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 59. Maddesi 4. bendine göre,

MADDE 59 -  (4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi sonuna kadar kaydını sildiren öğrencilere kayıt ücreti iade edilir. Bu sürenin dışında kayıt sildiren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara ait ücret iade edilmez.

 

Adres:
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1

Avcılar-İSTANBUL

Telefon: 0 212 422 70 00 / 7803

E-Posta: fbe@gelisim.edu.tr

https://www.gelisim.edu.tr

 


Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01